HIGIENA DOJU- DIPPING

wymiona
DIPPING
Wszyscy producenci mleka z doświadczenia wiedzą doskonale jakie wysokie koszty generują choroby mlecznych krów. Dlatego ważnym elementem przy produkcji jest zachowanie bezwzględnej higieny zarówno pomieszczeń, boksów legowiskowych, wybiegów i sprzętu udojowego, jak i procesu pozyskiwania mleka z wykonaniem poudojowej dezynfekcji strzyków (dippingu). Jednym z ważniejszych elementów zwalczania chorób jest Dipping, coraz częściej stosowany w Polsce.
Poudojowa dezynfekcja strzyków w specjalnych preparatach jest dobrym sposobem na zapobieganie zapaleniom wymienia. Polega on na zanurzeniu każdego strzyka w odpowiednim preparacie dezynfekującym. Dezynfekcje (dipping) stosujemy w końcowym etapie zasuszania, a także częściowo w pierwszym tygodniu po wycieleniu. Natomiast w okresie laktacji należy pilnować aby strzyki i wymiona były miękkie i nawilżone. Skuteczne stosowanie tej metody likwiduje drobnoustroje, eliminuje zakażenia w chwili zasuszenia oraz ogranicza możliwość wystąpienia infekcji. W skład preparatów do dezynfekcji strzyków wchodzi: jod, chlor, kwasy organiczne, pochodne kwasu dodecylosulfonowego, czwartorzędowe zasady amoniowe i chlorheksydyna. Przy stosowaniu preparatów do dopiingu, należy zapoznać się z ulotką od producenta, aby preparaty były prawidłowo wykorzystywane.
Podsumowując należy pamiętać, że higiena i profilaktyka skutkują na jakość i ilość produkowanego mleka, co wpływa na zysk hodowcy. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszymi produktami, które mamy nadzieje, że w dużym stopniu przyczynią się do prawidłowej hodowli i produkcji.